Ева Цветковска

Авторката е студентка по меѓународно право и односи и активистика во студентски движења