Луѓето во 30-тите треба да имаат секс на секои 8 дена?