Импресум

Редакција Димитар Бабалков, Александра Тодоровиќ

Фотограф Ангел Ангеловски
Видео Рики Пејовски

Колумнисти Ева Цветковска, Мирко Попов, Влатко Деков, Ивана Наскова, Марија Каева

Соработници ХEРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување,
Центар за психофизичко здравје – Гаспар

Издавач Motion Group