Импресум

Редакција: Љубиша Арсиќ – уредник,
Димитар Бабалков

Фотограф: Ангел Ангеловски
Видео / монтажа: Алек Ризински

Колумнисти: Ева Цветковска, Калиа Димитрова, Мирко Попов, Влатко Деков, Ивана Наскова, Марија Каева

Соработници: ХEРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување,
Центар за психофизичко здравје – Гаспар

Издавач: Motion Group