Search

Импресум

Технички уредник: Васко Лазаревски

Редакција Димитар Бабалков, Александра Тодоровиќ, Адријана Георгиев

Фотограф Ангел Ангеловски
Видео Рики Пејовски

Колумнисти Ева Цветковска, Мирко Попов, Влатко Деков, Ивана Наскова, Марија Каева

Соработници ХEРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување,
Центар за психофизичко здравје – Гаспар

Издавач Motion Group