Search

Хајди Штерјова Симоновиќ

Авторката е правничка и активистка за заштита на човековите права