Search

Жените се убиваат во Западен Балкан и време е да се преземе акција

Институциите и креаторите на политиките од Западен Балкан можат да одиграат клучна улога во спасувањето на животите на жените – потенцијално повеќе од 50 годишно. Сепак, денес речиси секоја недела по една жена од Западен Балкан се убива, пишуваат Алекс Чен и Тања Доми.

На 17 април, косовската претседателка Вјоса Османи прогласи национален ден на жалост во знак на сеќавање на сите жени и девојки убиени со фемицид.

Таа недела, две Косовки, Ѓулјета Укела и Ерона Цокли, беа убиени од нивните сопрузи, со што бројот на случаи на фемицид се искачи на 55 од 2010 година, во земја со само 1,8 милиони жители.

Ова не е само проблем на една земја. Трагично се зголемува бројот на жени и девојки кои биле убиени во Западен Балкан.

Фемицидот, дефиниран како родово убивање на жени и девојки, е најекстремната форма на насилство врз жените. Во Западен Балкан, родовото насилство – особено фемицидот – останува сериозна и широка закана.

Во 2020 и 2021 година, на Западен Балкан беа убиени над 100 жени, од кои околу половина беа од Србија. Жените на возраст од 46 до 55 години најчесто биле жртви на фемицид, со 20% од жртвите помлади од 30 години.

Половина од жртвите на фемицид биле убиени од нивните сопрузи или поранешни сопрузи и во нивната куќа или стан.

Иако фемицидот е документиран ширум светот, Западен Балкан е особено подложен на овој трагичен феномен.

Бидејќи патријархалните родови норми се длабоко вкоренети во регионот, нерамнотежата на моќта меѓу мажите и жените е особено силна дома и во јавниот сектор. Родовиот јаз во платите се движи од 20 до 39%, бидејќи социо-економскиот статус на жените многу заостанува зад мажите.

Зошто фемицидот е особено застапен на Западен Балкан?

Западен Балкан е единствен по неговото наследство од војна, економска несигурност и историја на сексуално насилство врз жените поврзано со конфликти. Овие фактори придонесоа за средина на сиромаштија, конфликти и меѓугенерациска траума, каде што семејното насилство е широко прифатено како дел од статус кво.

Истражувањата покажаа дека жените со понизок социо-економски статус имаат тенденција да се соочуваат со повеќе семејно насилство. Со оглед на економската несигурност во Западен Балкан и релативно понискиот социо-економски статус на жените во однос на мажите, не е изненадувачки што има пораст на фемициди и семејно насилство во регионот.

Бидејќи преживеаните добиваат мала правна поддршка или заштита, малку жени зборуваат за бруталностите што се спроведуваат врз нив. Според студија на ОБСЕ, речиси половина од Босанките се соочиле со злоупотреба, а 84 отсто од случаите останале непријавени.

Помеѓу земјите од Западен Балкан, значајните родови разлики во платите и стапките на учество на пазарот на труд се чувствуваат најакутно во Косово, Северна Македонија и Босна и Херцеговина.

Со нивните повисоки стапки на сиромаштија и недостаток на ресурси, во овие земји семејното насилство е особено во пораст.

Понатаму, фемицидот во Западен Балкан се влошува со историјата на сексуалното насилство врз жените поврзано со конфликти во регионот.

Додека женските тела станаа цел на силување за време на вооружените конфликти во Југославија во 1990-тите, тие продолжија да бидат објективизирани, сексуализирани и злоупотребувани во 21 век.

Над половина од жените во Босна и Херцеговина преживеале насилство од интимниот партнер или некој друг облик на злоупотреба од 15-годишна возраст.

Преживеаните од воено силување продолжуваат да се соочуваат со маргинализација и дискриминација, при што женските тела сè уште се врамени како етнонационални „територии“ дизајнирани да бидат освоени од семоќни мажи кои се соочуваат со мала или никаква одговорност за нивното криминално однесување.

Насилството остана без документи и стана невидливо

И покрај националните стратегии за борба против семејното насилство, има мала институционална заштита за жртвите во Западен Балкан.

Постојат неколку засолништа за семејно насилство во регионот, а јавните услуги за преживеаните се сериозно недоволно развиени. Законите за борба против семејното насилство остануваат слабо имплементирани.

Бидејќи преживеаните добиваат мала правна поддршка или заштита, малку жени зборуваат за бруталностите што се спроведуваат врз нив. Според студија на ОБСЕ, речиси половина од Босанките се соочиле со злоупотреба, а 84 отсто од случаите останале непријавени.

Од 2020 до 2023 година, во Србија, Албанија и Црна Гора се документирани 139 случаи на фемицид.

Тоа значи дека 26 од секој милион жени во овие земји биле убиени во овој период. Сепак, поради проблемите со недоволно известување, реалниот број на фемициди е веројатно многу поголем.

Уште помалку случаи на фемицид се на национални или меѓународни наслови. Во август 2023 година, босански напаѓач во живо го пренесуваше убиството на неговата поранешна партнерка Низама Хеќимовиќ на Инстаграм […] Сепак, десетици, ако не и стотици, дополнителни случаи на фемицид во Западен Балкан се главно оставени без документи.

Уште помалку случаи на фемицид се на национални или меѓународни наслови.

Во август 2023 година, босански напаѓач во живо го пренесуваше убиството на неговата поранешна партнерка Низама Хеќимовиќ на Инстаграм. Три месеци подоцна, друга Босанка беше убиена дома од нејзиниот поранешен партнер.

Додека овие случаи беа соодветно пријавени, десетици, ако не и стотици, дополнителни случаи на фемицид во Западен Балкан во голема мера се оставени без документи.

Дали креаторите на политиката можат да направат нешто?

Фемицидот во Западен Балкан не е само големо прашање за човековите права, туку и нова здравствена криза. Без итна забрана во циклусот на насилство од страна на институциите, оваа епидемија ќе продолжи несмалено, па дури и ќе расте.

На домашна страна, парламентите во Западен Балкан мора да преземат агресивни чекори за да изготват закони што ќе ги поттикнат полицијата, социјалните работници, обвинителите и судиите да усвојат пристап насочен кон жртвите за пристап до правдата. Ова мора да вклучува законско спроведување на наредбите за заштита и следење на отворените случаи на семејно насилство од страна на полициските агенции.

Министерствата за правда во регионот, исто така, мора да усвојат родово чувствителни мерки за преквалификација на полицијата, обвинителите и судиите и да донесат закони за заштита на жртвите на родово базирано насилство. Правата на пристап до правна помош и психолошко советување, исто така, мора да бидат кодифицирани во законодавството за жртвите на родово засновано насилство.

На глобален фронт, меѓународните агенции за развој треба да им помогнат на владите и невладините организации од Западен Балкан во финансирањето на овие неопходни програми и родово чувствителна обука. Меѓународните организации треба да финансираат кампањи за подигање на јавната свест за фемицидот и за тоа како жртвите на семејно насилство можат да добијат помош во заедниците, третирајќи го како новонастаната јавно здравствена криза во Западен Балкан.

Во името на загинатите, престанете со овој циклус на смрт и трагедија

Со признавањето на фемицидот како сериозно кривично дело, проширувањето на засолништата и психосоцијалната грижа и поддршката за собирање податоци и следење на отворените случаи на семејно насилство, институциите и креаторите на политиките од Западен Балкан можат да одиграат клучна улога во спасувањето на животите на жените – потенцијално нагоре од 50 годишно.

Доколку се донесат овие мерки, тоа би можело да резултира со спасување на 500 жени од фемицид во Западен Балкан во следната деценија.

Сепак, денес, по една жена на Западен Балкан умира речиси секоја недела, а оваа бројка само се зголемува.

Мора веднаш да се преземат чекори за да се спречи циклусот на семејно насилство: ако тоа не се стори ќе резултира со повеќе смртни случаи и трагедии.

Во името на Ѓилјета Укела, Ерона Цокли и многу други, време е креаторите на политиката од Западен Балкан сега да се борат против фемицидот. Неактивноста не е опција.

Алекс Чен е независен истражувач кој има објавувано за човековите права и политиката на Балканот и Источна Европа. Тања Доми е дополнителен професор по меѓународни и јавни односи на Универзитетот Колумбија и Институтот Хариман. Таа, исто така, служеше во американската армија како капетан на воената полиција, специјализиран за истрага за семејно насилство и сексуален напад.

Фемицидот мора да биде признаен како сериозно кривично дело со националното законодавство, а родово чувствителна обука со користење на „најдобри практики“ мора да им се обезбеди на судиите и обвинителите преку потребното правно образование.

Граѓанските организации како што се Мрежата на жените на Косово и Автономниот женски центар во Белград во моментов обезбедуваат правна поддршка за жените жртви на родово засновано насилство.

Сепак, итно е потребно посилно спроведување на правата и заштитата на жените на национално ниво.

За почеток, за жените и децата во секоја земја мора да се основаат или прошират засолништа за семејно насилство, телефонски линии за помош и психосоцијална грижа и обука за работа.

Граѓанските организации и засолништата за семејно насилство мора да бидат финансирани и обучени за собирање податоци во партнерство со владините агенции, за да се добие попрецизна проценка на распространетоста на родово базирано насилство во регионот.

Парламентите во Западен Балкан мора да преземат агресивни чекори за изготвување закони што ќе ги поттикнат полицијата, социјалните работници, обвинителите и судиите да усвојат пристап насочен кон жртвите за пристап до правдата.

Најново

Последни колумни