Search

Влатко Деков

Авторот е истражувач, активист за човекови права, фотограф и магистер по социјална политика.