„Зелено” имало во Прилеп уште од 1983 година

Весник „Центропромет” од 1983 година. „Зелено“ имало во Прилеп уште во 1983 година. Продавачот на фотографијата се вика Блаже Лашкоски.

Најново

Последни колумни