Search

Светски ден на ЕНЕРГЕТСКАТА НЕЗАВИСНОСТ

Денеска, 10 јули, секоја година се слави како глобален ден на енергетската независност. Тој е посветен на подигање на свеста за важноста од напуштање на употребата на фосилни горива и нивна замена со почисти извори на енергија.

Датумот на означување е симболично избран бидејќи на денешен ден во 1856 година е роден Никола Тесла. Овој пронаоѓач, меѓу другото, создал револуционерни идеи за обновливите извори на енергија, кои биле далеку од неговото време.

Светскиот ден на енергетската независност првпат беше прославен во 2006 година, кога беше прогласен од Мајкл Д. Антонович, тогашен член на Одборот на супервизори на округот Лос Анџелес.

Иако се чини дека за енергетската независност значително се зборува само неколку години, таа е присутна со децении. Како поим е создаден во седумдесеттите години на минатиот век во периодот на нафтената криза.

Со текот на времето, неговото значење се промени. Така, пред неколку децении претставуваше поевтина енергија, потоа извоз на поголема количина на енергија во однос на увезената или, на пример, користење на еден извор на нафта наместо друг (Америка-Блискиот Исток).

Денес, енергетската независност во основа има поинакво разбирање – да не зависи од фосилните горива и да се обезбедува енергија од обновливи извори.

Енергетската независност каква што ја знаеме денес е значајна поради неколку причини. Прво, користењето на обновливите извори на енергија има позитивно влијание врз животната средина, првенствено преку намалување на емисиите на стакленички гасови. Второ, на овој начин се поттикнува и обезбедува економскиот развој на државата, преку нови работни места, инвестиции и иновации. Конечно, треба да се нагласи националната безбедност, каде што е намалена зависноста од ресурсите од други земји и обезбедувањето снабдување со енергија.

Фото: pexels

Најново

Последни колумни