Search

Europe House организира дискусии со локални младински совети: Гласот на младите е важен

Во Битола започна серијата дискусии со локалните младински совети (ЛМС) на тема „Опремувањето на локалните младински совети со најдобрите европски практики и нивното вклучување во процесот на донесување одлуки“. Настанот се одржа во просториите на Europe House Битола, а во дебатите учествуваше францускиот амбасадор Кирил Баумгартнер, младински претставници и претставници од локалната јавност.

Дискусијата се фокусираше во улогата на локалните младински совети (ЛМС) како советодавни тела на советите на општините, на подобрување на функционирањето преку отворени дискусии и влијанието на локалните младински совети (ЛМС) и нивното вклучување во процесот на донесување одлуки.

Овој настан сигнализира почеток на влијателна серија од слични иницијативи што ќе се одржат и во други општини, како Шуто Оризари, Градско, Валандово, Охрид, Куманово итн., сè со цел да се подобри поддршката на ЕУ за локалните младински совети низ целата држава, поставувајќи основа за приклучување и отворајќи го патот за гарантирани тринасочни канали за комуникација помеѓу младите, локалните младински совети и општините.

Иницијативата ја нагласува критичната важност на гласот на младите во процесите на донесување одлуки што влијаат на нивните животи. Ги каниме сите млади, преку локалните младински совети, да дадат свој придонес, затоа што ова е одлична можност за да се учествува директно во креирањето на младинските политики преку активно вклучување во процесот.

Најново

Последни колумни