Search

ЕУ планира до 2030 за 12 отсто да ја зголеми енергија од обновливи извори

Парламентот оваа недела официјално гласаше за зголемување на употребата на обновлива енергија, во согласност со Зелениот договор и планот REPowerEU. Тоа всушност значи дека наместо 32 отсто од енергијата да биде од обновливи извори до 2030 година, сега ќе треба да достигне 42,5 отсто.

Новите правила ќе го забрзаат процесот на издавање дозволи за нови електрани за енергија од обновливи извори, како што се соларни или ветерни електрани, како и за адаптирање на постојните. Сепак, процесот на издавање дозволи од страна на националните власти за нови електрани од такви извори ќе има временски ограничувања.

„Ако зборуваме за т.н области за производство на енергија од обновливи извори, рокот за издавање не треба да биде подолг од 12 месеци. Подетално, ова се специфични локации, било на копно или на море, кои се особено погодни за поставување на такви погони. Надвор од овие области, процесот не треба да трае повеќе од 24 месеци“, стои на веб-страницата на Собранието.

Покрај ова, пратениците се заложија и за други мерки, како што се одржливи практики за користење на биомасата, со кои ќе се спречат негативните влијанија врз квалитетот на земјиштето и биодиверзитетот при нејзиното собирање и други мерки.

Пред да стапат на сила новите правила, тие треба официјално да бидат одобрени од Советот.

Извор: energetskiportal.rs

Најново

Последни колумни