Чизмите Dr. Martens се симбол на отпорот, бојата на врвките идеолошки израз