Аманетот од минатото: Пионерскиот дом „Карпош” – приказна што трае и живее