Со електронски завој раните зараснуваат три пати побрзо