Норвешка го пушта во погон првиот контејнерски брод во светот напојуван на амонијак